Ymgynghoriad Cyhoeddus Cyn Adneuo

Ail Gynllun Datblygu Lleol Newydd Bwrdeistref Sirol Caerffili hyd at 2035 Ymgynghoriad Cyhoeddus Cyn Adneuo Ymgynghoriad Cyhoeddus Cyn Adneuo

19 Hydref – 30 Tachwedd 2022
Arddangosfeydd a sesiynau galw heibio

Dyma'ch cyfle chi i gymryd rhan. Dweud eich dweud ar:

Y Strategaeth a Ffefrir, mae hwn yn nodi:

  • Y materion allweddol ar gyfer y Fwrdeistref Sirol;
  • Y Weledigaeth, Nodau ac Amcanion;
  • Maint a lleoliad cyffredinol twf yn y dyfodol o ran poblogaeth, tai a swyddi;
  • Polisïau strategol a fydd yn cyflawni/gweithredu'r strategaeth.

Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ISA)

Safleoedd Ymgeisiol

Edrychwch ar safleoedd ymgeisiol a gyflwynwyd a'r Crynodeb Asesiad o Safleoedd Posibl Drafft

Neu, cyflwynwch Safle Ymgeisiol fel rhan o'r Ail Alwad am Safleoedd Ymgeisiol.

I weld y dogfennau ymgynghori a dweud eich dweud, ewch i'r porth ymgynghori

Porth Ymgynghori
Cysylltwch â nis