Cyfrifiaduron a wifi

Mae pob llyfrgell yn cynnig mynediad am ddim i'r rhyngrwyd i aelodau'r llyfrgell ar ein cyfrifiaduron personol.  Gallwch hefyd gael mynediad i'r rhyngrwyd ar eich dyfeisiau symudol – gliniaduron, llechi a ffonau symudol – drwy'r Wi-Fi sydd ar gael am ddim.

Cyfrifiaduron Mynediad Cyhoeddus

Os ydych yn aelod o'r llyfrgell gallwch ddefnyddio'r Rhyngrwyd a meddalwedd Microsoft Office ym mhob un o'n llyfrgelloedd.

Er nad yw archebu yn hanfodol rydym yn argymell eich bod yn archebu cyfrifiadur o flaen llaw drwy gysylltu â'r llyfrgell.

Rydym yn cynnig y cyfleusterau canlynol ar bob un o'n cyfrifiaduron llyfrgell:
 

  • Mynediad i'r rhyngrwyd
  • Microsoft Word ar gyfer prosesu geiriau
  • Microsoft Excel ar gyfer taenlenni
  • Microsoft PowerPoint ar gyfer cyflwyniadau
  • Adobe Acrobat Reader er mwyn gweld dogfennau PDF
  • Llwybrau byr i'n cronfeydd data ar-lein
  • Mynediad o'r brif sgrin i'n catalog llyfrgell
  • Printio
  • Sganio

Gallwch ddefnyddio dyfeisiau USB.

 

Mae allbrintiau yn costio 10c y tudalen am A4 a 20c am A3.

WiFi ac Argraffu WiFi

 

Rydym hefyd yn eich annog i ‘Ddod â'ch Dyfais Eich Hun’ i gynnig mwy o hyblygrwydd a defnyddio ein mynediad WiFi am ddim.
 
Mae Argraffu WiFi hefyd ar gael yn Bargod, Coed Duon, Caerffili, Rhymni, Rhisga ac Ystrad Mynach.
 
 
Gallwch argraffu yn awr i unrhyw un o beiriannau argraffu'r llyfrgell (ar safleoedd sy'n cymryd rhan), unrhyw bryd, unrhyw le o ddyfais Android neu iOS ac yna ei gasglu yn ystod oriau agor y llyfrgell Gellir cael mwy o wybodaeth yma.
 

 

Hyfforddiant cyfrifiadurol

Beth bynnag yw lefel eich sgiliau cyfrifiadurol, bydd gan eich llyfrgell leol rhywbeth i'w gynnig i chi.

Sesiwn cyfrifiadur un ar un

'Sesiynau blasu' ar nifer o bynciau gwahanol er mwyn i chi gael dechrau arni. Mae'r rhain yn cynnwys, cyfrifiaduron i ddechreuwyr llwyr, y rhyngrwyd ac e-byst, prosesu geiriau a dosbarthiadau hanes teuluol ar-lein.

Mae'r cynllun yn cynnig hyfforddiant un ar un a bydd yn gwella eich hyder yn defnyddio cyfrifiadur. Cysylltwch â'ch llyfrgell leol ar gyfer manylion.   

Dyddiau Gwener Ddigidol

Sesiynau mynediad agored, ‘galwi i mewn’ mewn nifer o leoliadau ar draws Caerffili ar gyfer unrhyw un sydd angen cymorth i fynd ar-lein neu ddefnyddio technoleg. Mae'r sesiynau yn addas ar gyfer unrhyw un (16+) ac maent yn hamddenol ac anffurfiol.

Wythnos Addysg Oedolion

Bob blwyddyn yn ystod mis Mai, mae llyfrgelloedd ym mwrdeistref sirol Caerffili yn cynnal wythnos o ddigwyddiadau sy’n cynnig sesiynau dysgu blasu am ddim.

Siartr i DdysgwyrMae gwybodaeth o beth y gallwch ddisgwyl fel dysgwr/wraig o'ch llyfrgell leol wedi amlygu yn ein siartr a hawliau i Ddysgwyr (PDF 25kb).

 

 

Cysylltwch â ni