Amserlenni bws

1 Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn – Deri – Bargod (PDF 48kb)*

Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn –  Treffilip – Bargod (PDF 40kb)

Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn – Brithdir - Bargod  (PDF 55kb)

4 Tredegar – Rhymni – Pontlotyn – Brithdir – Bargod (PDF 48kb)

5 Coed Duon – Oakdale – Croespenmaen – Trecelyn – Cefn-y-pant (PDF 49kb)

5A Coed Duon – Oakdale – Ystâd Ddiwydiannol Pen-y-fan – Trinant (PDF 49kb)

6 Coed Duon – Wyllie (PDF 44kb)

7 Coed Duon – Ystrad Mynach – Nelson – Treharris – Pontypridd (PDF 49kb)

8 Coed Duon – Parc y Gelli – Coed Duon (PDF 44kb)

9 Coed Duon – Penllwyn (PDF 44kb)

11 Coed Duon – Ystrad Mynach (Tesco) – Cefn Hengoed – Gelligaer (PDF 49kb) 

12 Coed Duon – Cefn Fforest – Aberbargod – Tredegar Newydd (PDF 43kb)

13 Coed Duon – Man-moel (PDF 50kb)

14 Coed Duon – Cefn Fforest – Trelyn – Bargod (PDF 49kb)
Mae'r bont rhwng Trelyn a Thir-y-berth wedi ei chau tan fis Hydref 2017. Bydd teithiau a fyddai fel arfer yn gwasanaethu Tir-y-berth yn gweithredu drwy'r llwybr arferol (e.e. drwy Bengam)

15 Coed Duon – Cefn Glas (PDF 49kb)

20 Tredegar – Waundeg - Princetown – Rhymni (PDF) (O Medi 2017)
O’r  4ydd o Fedi:
Bydd y daith ysgol ddyddiol am 0755 o Rymni yn gweithredu am  0750  5 munud yn gynharach ar hyd y llwybr.
Bydd y daith ysgol ddyddiol am 1456 o Dredegar yn gweithredu am 1450 6 munud yn gynharach ar hyd y llwybr.
Bydd y daith ysgol ddyddiol am 1500  o Dredegar yn gweithredu am 1445 15 munud yn gynharach ar hyd y llwybr.
Bydd y daith ysgol ddyddiol 1541 o Rymni yn gweithredu am 1521 20 munud yn gynharach ar hyd y llwybr.

Gwnaed y newidiadau hyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent i gydlynu bysiau'n well i/o Ysgol Gyfun Tredegar.

21 Cwmbrân – Pontypwl – Swffryd – Trecelyn – Coed Duon (PDF 122kb)

26 Caerdydd – Caerffili – Ystrad Mynach – Coed Duon – Markham (PDF 56kb)

26, A and B Caerffili – YAC Ysbyty Waun/Ffynnon Taf – Caerdydd (PDF 56kb)
(Mae hon yn amserlen gyfunol sy’n dangos pob taith ar Lwybr 26, A a B rhwng Caerffili a Chaerdydd.)

27 Coed Duon – Markham – Aberbargod – Coed Duon (PDF 57kb)

50 Casnewydd – Caerffili – Ystrad Mynach – Bargod (PDF 70kb)*

52 Coed Duon - Trecelyn - Trinant - Abertyleri (PDF)

56 Tredegar – Markham – Coed Duon – Ynysddu – Crosskeys - Rhisga – Casnewydd (PDF 65kb)

78 Merthyr Tudful – Treharris – Nelson – Pontypridd (PDF 64kb)

S79 Merthyr Tudful – Treharris – Nelson – Bedd Llwynog (PDF 64kb)*

82 Pontypwl – Crosskeys (PDF 50kb)

95A Roseheyworth – Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (PDF 64kb)

95B Warm Turn – Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (PDF 64kb)

95C Aber-bîg– Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (PDF 64kb)

96 Tredegar – Markham – Ysgol Gyfun Coed Duon – Coed Duon – Crosskeys (PDF)

120 Caerffili – Parc Nantgarw – Pontypridd – Y Porth – Tonypandy – Blaencwm/Blaenrhondda (PDF 55kb)

151 Coed Duon – Trecelyn – Abercarn – Crosskeys - Rhisga – Casnewydd (PDF 66kb)*

901 Coed Duon – Gorsaf Ystrad Mynach (linc trên) (PDF) (tan 30 Medi 2017)
901 Coed Duon – Gorsaf Ystrad Mynach (linc trên) (PDF) (o’r 2 Hydref 2017)

O’r 2 Hydref 2017 bydd rhai newidiadau i linc trên 901:
Ni fydd y siwrneiau canlynol yn gweithredu mwyach
Siwrnai 1940 o Goed Duon
Siwrneiau 1910 a 2010 o Ystrad Mynach

A1 Coed Duon – ASDA (PDF 43kb)

C1 Nelson – Ystâd Avril – Ystâd Greencares – Nelson (PDF 42kb)

C9 Caerffili – Ystrad Mynach – Cefn Hengoed – Bargod (PDF 51kb)

C16 Caerffili – Ystrad Mynach – Gelligaer – Nelson (PDF 48kb)*

C17 Caerffili – Ystrad Mynach – Gellgaer – Bargod (PDF 48kb) 

C18 Bargod – Ystâd Gilfach – Bargod (PDF 45kb)*

N2 Crymlyn – Treowen – Trecelyn – Abercarn – Llanfach (PDF 48kb)

R1 Tesco Extra Pont-y-meistr – Rhisga – Tŷ Sign – Casnewydd

R2 - Tesco Extra Pont-y-meistr - Rhisga - Fernlea - Ty Sign - Morrisons (PDF 33kb)

X1 Brynmawr – Abertyleri – Pont-y-pŵl – Cwmbrân (PDF)) (tan 2 Medi 2017)
X1 Brynmawr – Abertyleri – Pont-y-pŵl – Cwmbrân (PDF) (o 4 Medi 2017)
O 4 Medi 2017, ac eithrio'r siwrneiau cyntaf ym mhob cyfeiriad, bydd yr holl deithiau'n gweithredu 12 munud yn hwyrach.

X15 Brynmawr – Abertyleri – Trecelyn – Crosskeys – Risga – Canewydd (PDF 67kb)

X16 Rhisga – Maerun – Parc Busnes Llaneirwg – Caerdydd (PDF 50kb)

X22 Pont-y-pŵl – Abertyleri – Parc yr Ŵyl – Glyn Ebwy (PDF) (tan 9 Medi 2017)
X22 Pont-y-pŵl – Abertyleri – Parc yr Ŵyl – Glyn Ebwy (PDF) (o 10 Medi 2017)
O 10 Medi 2017, bydd y rhan fwyaf o deithiau yn gweithredu i/o Gwmbrân yn hytrach na diweddu ym Mhont-y-pŵl.

X38 Bargod – Gelligaer – Nelson – Pontypridd (PDF 48kb)

X74 Crosskeys – Trecelyn – Abertyleri – Brynmawr – Y Fenni (PDF 54kb)

A Caerdydd – YAC Ysbyty Waun – Caerffili – Graig-y-rhaca (PDF 91kb)

26, A and B Caerffili – YAC Ysbyty Waun/Ffynnon Taf – Caerdydd (PDF 56kb)
(Mae hon yn amserlen gyfunol sy’n dangos pob taith ar Lwybr 26, A a B rhwng Caerffili a Chaerdydd.)

B Caerdydd - YAC Ysbyty Waun – Caerffili – Abertridwr – Senghenydd (PDF 103kb)*

26, A and B Caerffili – YAC Ysbyty Waun/Ffynnon Taf – Caerdydd (PDF 56kb)
(Mae hon yn amserlen gyfunol sy’n dangos pob taith ar Lwybr 26, A a B rhwng Caerffili a Chaerdydd.)

C Caerffili – Heol y Felin – Pen-yr-heol (PDF 46kb)

D Caerffili – Pwllypant – Pen-yr-heol (PDF 46kb)

E Caerffili – Heol y Felin – Abertridwr – Senghenydd (PDF 45kb)

F Caerffili – Parc Lansbury – Dolydd Trefore – Caerffili (PDF 43kb)

G Caerffili – Parc Churchill (PDF 43kb)

Caerffili – Graig-y-rhaca (PDF 48kb)

J Caerffili – Rhydri - Draeten - Waterloo (PDF 40kb)

Caerffili – Hendredenny – Caerffili (PDF 44kb)

Caerffili – Heol Trecastell – Nantddu - Glenfields - Bryncenydd - Caerffili (PDF 18kb)

Caerffili – Nantddu – Penrhos – Maes-y-glyn (PDF 51kb)

X Caerffili - YAC Ysbyty Waun –Abertridwr – Senghenydd (PDF 64kb)