Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Siopa ym Margod

Mae Bargod yng Nghwm Rhymni ac wedi cael ei hadfywio'n helaeth yn ddiweddar drwy gynllun Y Syniad Mawr.

Roedd archfarchnad Morrisons yn allweddol i hyn, ynghyd ag adeiladu saith uned fanwerthu newydd. Mae hyn wedi ychwanegu at sîn siopa sydd eisoes yn cynnwys Peacocks, Dorothy Perkins, Original Factory Shop, Burtons, Shoe Zone a Spar, gydag ambell fanwerthwr annibynnol traddodiadol hefyd.

Mae Cyngor Tref Bargod yn cefnogi llawer o fentrau’r dref ochr yn ochr â Siambr Fasnach frwdfrydig. 

 

Sut i gyrraedd yno

Mae’n hawdd cyrraedd canol tref Bargod ar fws, trên neu mewn car. Cymerwch gip ar yr adran cludiant teithwyr lle mae gwybodaeth am weithredwyr bws, trên a thacsi, ynghyd â chostau ac amserlenni.

Os ydych chi’n teithio mewn car, mae digon o lefydd parcio ar gael. Ewch i’r adran meysydd parcio ym Margod am fanylion.

Bargoed's Big Idea logo

Cysylltwch â ni