Cyrtiau Tennis

Mae gennym ni 6 chyfleuster tennis gwych ym Mwrdeistref Sirol Caerffili i chi ddewis ohonyn nhw.

 • Coed Duon 
 • Mharc Morgan Jones
 • Maes Hamdden Pont-y-meistr
 • Nghyrtiau Tennis Rhymni
 • Faes Hamdden Ynys-ddu
 • Mharc Ystrad Mynach

Llogi cwrt tennis

Tocyn Tennis Blynyddol

Mae ein Tocyn Tennis Blynyddol yn syml ac yn werth gwych am arian.

Mae gennych chi’r dewis i 'Dalu a Chwarae' am £4.50 yr awr neu brynu ein Tocyn Tennis Blynyddol am £39.00 y flwyddyn yn unig neu Docyn Myfyriwr am £19.00 y flwyddyn.

Mae hyn yn rhoi mynediad i chi at:

 • Maes Hamdden Ynys-ddu, Maes Sioe Coed Duon, Parc Ystrad Mynach, Parc Morgan Jones, Cyrtiau Tennis Rhymni a Maes Hamdden Pont-y-meistr.
 • Gall unrhyw un yn eich cartref chwarae tenis ar y cyrtiau am ddim ffi ychwanegol.
 • Llogi cwrt ar-lein hyd at 14 diwrnod ymlaen llaw (mae modd cadw 14 awr mewn cyfnod o 7 diwrnod mewn blociau o 2 awr ar y mwyaf)
 • Chwarae 365 diwrnod y flwyddyn.
 • Llogi 'wrth fynd' gan ddefnyddio'r ap ffôn rhad ac am ddim.

Cofrestrwch am docyn tennis blynyddol