Gwobrau Chwaraeon Caerffili

Mae Gwobrau Chwaraeon Caerffili yn fenter sy’n cydnabod ymdrech, arloesedd ac ymrwymiad y rheini sydd wedi helpu i wneud mwy o bobl yn fwy actif yn fwy aml ac yn barod i gymryd rhan mewn chwaraeon am oes.

Roedd yr enwebiadau yn agored i bob clwb, ysgol, grŵp cymunedol a gwirfoddolwyr unigol o fewn y fwrdeistref sirol.

Y categorïau enwebiad a’r enillwyr

 • Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn – Mae’r wobr hyfforddwr cymunedol y flwyddyn ar gyfer unigolyn eithriadol sy’n haeddu cydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwirfoddol eithriadol i chwaraeon yn eu cymuned.

 • Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn (Dan 18) – Mae’r wobr hon yn cydnabod cyfraniad gwirfoddolwr ifanc wrth gael mwy o bobl i ddechrau, aros a/neu lwyddo mewn chwaraeon/gweithgareddau corfforol drwy gyflwyniadau o safon uchel.

 • Clwb y Flwyddyn – Mae gwobr Clwb y Flwyddyn yn cydnabod y gwaith y mae clybiau o fewn y gymuned yn ei wneud i ddarparu cyfleoedd a darpariaeth chwaraeon i bawb.

 • Gwirfoddolwr y Flwyddyn (18 a throsodd) – Mae’r wobr hon yn cydnabod cyfraniad eithriadol gwirfoddolwr wrth gael mwy o bobl i ddechrau, aros a/neu lwyddo mewn chwaraeon/gweithgaredd corfforol drwy gyflwyniadau o safon uchel.

 • Hyfforddwr Cynhwysol y Flwyddyn – Mae’r wobr hon ar gyfer unigolyn sydd wedi dangos llawer o ymroddiad ac angerdd wrth weithio gyda grwpiau targed penodol megis (Menywod a Merched, Hil, Anabledd ac Amddifadedd)

 • Chwaraeon am Oes yng Nghaerffili – Mae’r gydnabyddiaeth hon ar gyfer unigolion sydd wedi arddangos llawer o frwdfrydedd, ymroddiad ac ymrwymiad wrth gael effaith sylweddol ar ddarparu chwaraeon o fewn eu cymuned. 

2017 award winners

 • Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn - Sarah Llewellyn
 • Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn (Dan 18) – Chloe Price
 • Clwb y Flwyddyn – Clwb Gymnasteg Bedwas
 • Gwirfoddolwr y Flwyddyn (18 a throsodd) – Jane McCann
 • Hyfforddwr Cynhwysol y Flwyddyn – Tyler Price
 • Chwaraeon am Oes yng Nghaerffili – David Randall, Julie Proctor, Lyn Hall, Mike Heare, Peter Key, Wayne Thomas