Clwb Bowls Dan Do Islwyn

Islwyn Bowls CentreMae'r Ganolfan yn cynnig un o'r cyfleusterau bowls dan do gorau yng Nghymru gydag 8 arena ac ardal wylio helaeth. Mae'r Ganolfan hefyd yn cynnig cyfleusterau bwyta o'r radd flaenaf.

Mae'r clwb ar agor drwy gydol y flwyddyn ac yn ystod y tymor dan do (Medi i Ebrill) rydyn ni’n cynnal sawl cystadleuaeth cynghrair yn ogystal â chystadlaethau clwb mewnol eraill.

Os ydych chi’n chwaraewr bowls profiadol neu'n ddechreuwr, rydyn ni’n hyderus y bydd y clwb yn addas ar gyfer eich holl anghenion.

Mae croeso i bobl sydd ddim yn aelodau gyda 2 arena ar gael – mae modd llogi esgidiau a bowls ac mae modd trefnu hyfforddiant sylfaenol. Beth am roi cynnig arni?

Mae'r Ganolfan yn falch iawn o'i adran iau, gyda nifer ohonyn nhw wedi derbyn capiau Cymreig. Yn ystod y tymor dan do rydyn ni’n cynnig hyfforddiant ieuenctid bob dydd Sadwrn yn dechrau am 10am.

Gallwch chi hefyd llogi'r Ganolfan am briodasau ac achlysuron. Mae digon o le i 150 o bobl yn yr ystafell Islwyn.

Mae maes parcio helaeth ar gael ac mae'r holl gyfleusterau ar yr un lefel.

Ffoniwch ni ar 01495 221321 i drafod argaeledd a phrisiau llogi.