Y Cronicl

Mae gwefan y Cronicl wedi ei ymroi i ddod a hanes Bwrdeistref Sirol Caerffili yn fyw, ar gyfer y porwyr achlysurol a’r brwdfrydwyr llwyr.

Archwiliwch a darganfyddwch hanes trwy’r oesoedd o’r Oes y Cerrig hyd heddiw wrth i chi gymryd taith fythgofiadwy trwy hanes y fwrdeistref sirol.

Profwch fywyd y gorffennol, fel y dangoswyd ar gamera ac mewn hanesion a ddywedwyd gan bobl a oedd yn byw yn ystod y digwyddiadau a wnaeth siapio ein bywydau. 

Cysylltwch â ni