Prosiectau hawliau tramwy

Bydd unrhyw brosiectau ar raddfa fawr fel gosod pontydd newydd neu osod wyneb newydd yn cael eu nodi isod.

Bydd achosion o gau llwybrau oherwydd y gwaith hwn yn cael eu nodi ar y Tudalen Cau a Chyfyngiadau.

  • Ar hyn o bryd nid oes unrhyw brosiectau sy'n effeithio ar y rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus
Cysylltwch â ni