Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Mae'r cynllun yn nodi ein strategaeth hawliau tramwy ar gyfer y 10 mlynedd nesaf a'i nod yw darparu cyfle cynaliadwy i gymunedau lleol ac ymwelwyr fwynhau'r cefn gwlad yn eu hardal leol. Mae'r cynllun yn ategu ein hamcanion ehangach ar gyfer mynediad i bawb at gefn gwlad o fewn y fwrdeistref sirol a chynghorau cyfagos.

Mae'r cynllun yn rhoi manylion ein huchelgeisiau a'n hamcanion i wella ei rwydwaith hawliau tramwy ac yn cynnwys cynllun gweithredu i gyflawni'r gwelliannau hyn.

Bydd y cynllun yn canolbwyntio ar y rhwydwaith cyfreithiol o lwybrau wedi'u cofrestru yn y map a'r datganiad diffiniol. Bydd yn ategu ac yn rhyngweithio â dogfennau polisi allweddol eraill y Cyngor, gan godi proffil y rhwydwaith hawliau tramwy, nodi meysydd lle mae angen gwelliant parhaus a sicrhau asesu parhaus o'r galwadau sydd ar y rhwydwaith gan ei ddefnyddwyr.

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (PDF 3.2mb)

Adran 1: Cyflwyniad (PDF 92kb)

Adran 2: Datganiad o Weledigaeth (PDF 44kb)

Adran 3: Y broses Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (PDF 168kb)

Adran 4: Yr Asesiad (PDF 263kb)

Adran 5: Hyrwyddo a Chyfathrebu (PDF 404kb)

Adran 6: Gwaith partneriaeth Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (PDF 163kb)

Adran 7: Datganiad Gweithredu a chostau cysylltiedig (PDF 233kb)

Atodiadau (PDF 2.6mb)

Cysylltwch â ni