FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Mae'r cynllun yn nodi ein strategaeth hawliau tramwy ar gyfer y 10 mlynedd nesaf a'i nod yw darparu cyfle cynaliadwy i gymunedau lleol ac ymwelwyr fwynhau'r cefn gwlad yn eu hardal leol. Mae'r cynllun yn ategu ein hamcanion ehangach ar gyfer mynediad i bawb at gefn gwlad o fewn y fwrdeistref sirol a chynghorau cyfagos.

Mae'r cynllun yn rhoi manylion ein huchelgeisiau a'n hamcanion i wella ei rwydwaith hawliau tramwy ac yn cynnwys cynllun gweithredu i gyflawni'r gwelliannau hyn.

Bydd y cynllun yn canolbwyntio ar y rhwydwaith cyfreithiol o lwybrau wedi'u cofrestru yn y map a'r datganiad diffiniol. Bydd yn ategu ac yn rhyngweithio â dogfennau polisi allweddol eraill y Cyngor, gan godi proffil y rhwydwaith hawliau tramwy, nodi meysydd lle mae angen gwelliant parhaus a sicrhau asesu parhaus o'r galwadau sydd ar y rhwydwaith gan ei ddefnyddwyr.

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (PDF 3.2mb)

Adran 1: Cyflwyniad (PDF 92kb)

Adran 2: Datganiad o Weledigaeth (PDF 44kb)

Adran 3: Y broses Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (PDF 168kb)

Adran 4: Yr Asesiad (PDF 263kb)

Adran 5: Hyrwyddo a Chyfathrebu (PDF 404kb)

Adran 6: Gwaith partneriaeth Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (PDF 163kb)

Adran 7: Datganiad Gweithredu a chostau cysylltiedig (PDF 233kb)

Atodiadau (PDF 2.6mb)

Cysylltwch â ni