FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Rhoi gwybod am broblem ar hawl tramwy cyhoeddus

Rhowch wybod i ni am unrhyw broblem ar hawl tramwy cyhoeddus, gan gynnwys problemau’n ymwneud â’r canlynol:

  • arwyddion
  • anifeiliaid
  • rhwystrau
  • llystyfiant sydd wedi tyfu’n wyllt
  • achos o gamddefnyddio llwybr
  • achos o aredig neu dyfu cnydau
  • wyneb llwybr
  • draeniaugatiau, camfeydd a chanllawiau

Sylwer: Problemau yn ymwneud â phriffyrdd yw problemau gyda ffordd, troedffordd neu balmant gan gynnwys tyllau, draeniad a chwyn, a dylid rhoi gwybod i'r tîm Priffyrdd am y rhain. Cliciwch yma i roi gwybod am broblem yn ymwneud â phriffyrdd.

Fel arall, gallwch gysylltu â thîm gofal cwsmer yr adran briffyrdd.

Cyflwynwch adroddiad ar wahân ar gyfer pob problem unigol. Helpwch ni i nodi'r lleoliad yn gyflym drwy nodi cyfeirnod grid, neu ddisgrifiad manwl o’r lleoliad (gallwn ddefnyddio cyfeiriadau stryd, codau adnabod goleuadau stryd, What3Words a Chodau Google Maps Plus). 

Os yw’n fater brys a allai achosi anaf neu ddamwain, cysylltwch â 01443 866645 / 866669 yn ystod oriau swyddfa.

Am argyfyngau y tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch ein gwasanaeth brys y tu allan i oriau ar 01443 875500.

Mae faint o amser y mae'n ei gymryd i ni archwilio ac ymdrin ag adroddiadau yn dibynnu ar beth yw'r broblem a pha mor hawdd y gallwn ni ddarganfod pwy sy'n berchen ar y tir a phwy sy'n gyfrifol amdano. Mae hefyd yn dibynnu ar ein hadnoddau a’n blaenoriaethau gweithredol.