Cau a chyfyngiadau ar hawliau tramwy

Gallwn hefyd gau hawliau tramwy cyhoeddus dros dro os oes angen i chi wneud gwaith ar lwybr neu'n agos at lwybr.

Gwneud cais am gau dros dro

Os oes angen i chi gau hawl dramwy gyhoeddus dros dro i wneud gwaith ar lwybr neu’n agos ato, gallwch naill ai:

Cofrestr cau a chyfyngiadau (PDF)

Cysylltwch â ni