FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Cau a chyfyngiadau ar hawliau tramwy

Gallwn hefyd gau hawliau tramwy cyhoeddus dros dro os oes angen i chi wneud gwaith ar lwybr neu'n agos at lwybr.

Gwneud cais am gau dros dro

Os oes angen i chi gau hawl dramwy gyhoeddus dros dro i wneud gwaith ar lwybr neu’n agos ato, gallwch naill ai:

Cofrestr cau a chyfyngiadau (PDF)

Cysylltwch â ni