FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Newid hawliau tramwy

Efallai y bydd adegau pan fyddai hawl dramwy gyhoeddus yn well mewn lleoliad gwahanol, neu nad oes ei hangen mwyach.

Os hoffech drafod dargyfeirio neu ddileu hawl dramwy gyhoeddus, cysylltwch â ni.

Mae costau'n gysylltiedig â'r broses hon a bydd y costau hyn yn dibynnu ar bob cais unigol. Cysylltwch â ni i drafod.

Cofrestr o geisiadau

Cysylltwch â ni