Newid hawliau tramwy

Efallai y bydd adegau pan fyddai hawl dramwy gyhoeddus yn well mewn lleoliad gwahanol, neu nad oes ei hangen mwyach.

Os hoffech drafod dargyfeirio neu ddileu hawl dramwy gyhoeddus, cysylltwch â ni.

Mae costau'n gysylltiedig â'r broses hon a bydd y costau hyn yn dibynnu ar bob cais unigol. Cysylltwch â ni i drafod.

Cofrestr o geisiadau

Cysylltwch â ni