Gŵyl Fwyd Rhisga 2024

Dyddiad : 14 Medi 2024 10:00am

Lleoliad : Parc Tredegar, canol tref Rhisga, NP11 6BW

Gŵyl Fwyd Rhisga 2024
Gŵyl Fwyd Rhisga 2024

Dydd Sadwrn 14 Medi 2024, 10am – 4pm

Ymunwch â digwyddiad Facebook swyddogol.

Mae digwyddiad newydd sbon yn dod i Rhisga fis Medi yma – cadwch eich llygaid ar agor am ragor o fanylion yn fuan!

Ar gyfer pob ymholiad am ddigwyddiad, e-bostiwch digwyddiadau@caerffili.gov.uk neu ffonio 01443 866390.

Trefnir y digwyddiad hwn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Mae'r prosiect hwn wedi'i ariannu gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i agenda Ffyniant Bro llywodraeth y DU ac yn ddarparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU gan fuddsoddi mewn cymunedau a lleoedd, cynorthwyo busnesau lleol, pobl a sgiliau. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus.cy.

LU logo-Cymraeg