FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Beicio Mynydd

Mae Coedwig Cwmcarn yn lle delfrydol ar gyfer pawb sy’n mwynhau antur. Mae cwrs Y Mynydd yn cynnig dewis o linellau ar y top a’r canol. Enwau’r llwybrau yw’r llwybr coch a’r llwybr du. Mae angen sgiliau da arnoch (a thipyn o ddewrder!) Mae’r rhain yn llwybrau eithafol a dim ond ar gyfer beicwyr profiadol y maen nhw'n addas.

Mae’r llwybr wedi ei greu i fod yn heriol, gyda nodweddion fel ysgafellau, twnnel, grisiau maen, pont, naid glun a bwlch y chwarel. Gallwch ddewis seiclo dros y neidiau neu o’u hamgylch. Mae pas i’r mynydd ar gael ar www.cwmdown.co.uk

Mae Llwybr y Twrch hefyd yng Nghoedwig Cwmcarn. Llwybr 1.5km o’r radd flaenaf yw hwn, ac nid yw’n addas ar gyfer y gwangalon. Mae’r llwybr cyfan bron ar drac sengl drwy goetiroedd llydanddail a chonwydd a chribynnau agored.

Mae Llwybr y Twrch hefyd yng Nghoedwig Cwmcarn. Llwybr 1.5km o’r radd flaenaf yw hwn, ac nid yw’n addas ar gyfer y gwangalon. Mae’r llwybr cyfan bron ar drac sengl drwy goetiroedd llydanddail a chonwydd a chribynnau agored.

Mae Llwybr y Twrch a’r gwasanaeth lifft yn cychwyn o’r maes parcio.

Sut i gyrraedd yma

Dilynwch yr arwyddion brown at y Ffordd Goedwig o gyffordd 28 yr M4.

Cysylltwch â ni

Ar y we yn gyffredinol

Cognation MTB Trails | Cwmdown | Mountain Biking Wales