Mannau parcio’r cyngor

Mae nifer o gyfleusterau parcio sy’n eiddo i’r cyngor ar hyd a lled y fwrdeistref sir, mae rhai am ddim ac eraill yn rhai talu ac arddangos. Cliciwch ar y dolenni isod am fanylion.

Amserau agor a chau

  • Bydd maes parcio heol Wesley ar gau o 9pm tan 8am 7 diwrnod yr wythnos 
  • Bydd maes parcio Thorncombe 3 ar gau o 9pm tan 8am 7 diwrnod yr wythnos
  • Mae’r holl feysydd parcio eraill yn hygyrch 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Tocynnau tymor

Mae tocynnau tymor yn ffordd gyfleus i barcio a gallant arbed arian i chi oddi ar eich ffioedd talu ac arddangos dyddiol. Visit the season tickets section for more information including fees and application forms.

Cysylltwch â ni