Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Mannau parcio’r cyngor

Mae nifer o gyfleusterau parcio sy’n eiddo i’r cyngor ar hyd a lled y fwrdeistref sir, mae rhai am ddim ac eraill yn rhai talu ac arddangos. Cliciwch ar y dolenni isod am fanylion.

Amserau agor a chau

  • Bydd maes parcio heol Wesley ar gau o 8pm tan 8am 7 diwrnod yr wythnos 
  • Bydd maes parcio Thorncombe 3 ar gau o 8pm tan 8am o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn ac ar gau drwy’r dydd ar ddydd Sul a dydd Nadolig 
  • Mae’r holl feysydd parcio eraill yn hygyrch 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Tocynnau tymor

Mae tocynnau tymor yn ffordd gyfleus i barcio a gallant arbed arian i chi oddi ar eich ffioedd talu ac arddangos dyddiol. Visit the season tickets section for more information including fees and application forms.

Cysylltwch â ni