Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Rhowch wybod am ddifrod i safleoedd bysiau a chysgodfannau bysiau

Rydym yn gyfrifol am ddarparu a chynnal a chadw

  • safleoedd bws
  • arwyddion safle bws
  • gorsafoedd bws (Bargod, y Coed Duon, Caerffili a Nelson)
  • arddangosfeydd amserlenni safle bws

Os byddwch yn dod o hyd i broblem gyda’r uchod, rhowch wybod i ni.

Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus

Penderfynodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili weithredu Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus ar gyfer ei Orsafoedd Bysiau a Chysgodfannau Bysiau dethol yn ei Gyfarfod Cabinet ar 29 Gorffennaf 2015.  Ewch i'r adran Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus i gael manylion

Cysylltwch â ni