Gofal cymdeithasol

Social care

 

Rydyn ni'n awdurdod mawr ac amrywiol gyda dros 181,000 o drigolion, rydyn ni'n darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol eang i ddiwallu anghenion y trigolion hynny o'r crud i'r bedd, fel y gallwn ni helpu i greu cymunedau gofalgar.

Gwasanaethau i Oedolion

adults


Yn y gwasanaethau i oedolion, mae ots gennym ni am yr hyn sydd bwysicaf i chi, felly gallwn ni ddarparu'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

RHAGOR O WYBODAETH

Gwasanaethau i Blant

children


Mae ein gwasanaethau i blant yn gweithio i sicrhau diogelwch a lles cyffredinol ein trigolion ieuengaf ni.

RHAGOR O WYBODAETH


Cymunedau Gofalgar

Rydyn ni'n frwd am ein gwaith ni i greu cymunedau gofalgar.