Adrodd am bryderon ynghylch gwasanaeth gofal 

Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn croesawu clywed am eich pryderon, eich sylwadau a’ch canmoliaeth ynglŷn ag unrhyw  ddarparwr gwasanaeth y mae’r Arolygiaeth yn eu rheoleiddio.

Fe allai’r rhain gynnwys:

  • Cartrefi gofal
  • Asiantaethau nyrsio a gofal cartref
  • Cartrefi plant
  • Gofalwyr plant
  • Meithrinfeydd a gwasanaethau blynyddoedd cynnar eraill
  • A llawer mwy 

Mae fideothaflen newydd AGCC yn amlinellu pa mor hawdd yw hi i godi pryder a pham eu bo dyn gwerthfawrogi ymateb, da neu ddrwg, yn fawr.

Sut i gysylltu ag AGGCC

Gall aelodau o'r cyhoedd, gofalwyr, gweithwyr gofal neu unrhyw un sy'n dod i gysylltiad â gwasanaethau gofal godi pryder neu roi adborth mewn nifer o ffyrdd: