Anableddau dysgu

Rydym yn rhoi gwasanaethau i bobl ag anabledd dysgu ac yn gweithio gydag asiantaethau lleol eraill yn yr ardal i roi gwybodaeth a gwasanaethau i gefnogi pobl ag anabledd dysgu.