Cadw oedolion a phobl hŷn yn ddiogel

Gwybodaeth am gadw’ch hun a phobl eraill yn ddiogel, gan gynnwys sut i roi gwybod am oedolyn agored i niwed.