Pryd ar glud 

Yn 2014, rhoddodd Cymdeithas Arlwyo Awdurdod Lleol Cymru y teitl tîm Arlwyo Arbenigol i’n tîm pryd ar glud 'Meals Direct’ oherwydd y gwasanaeth hanfodol a ddarperir i nifer o bobl sy’n gaeth i’r tŷ neu’n anabl.  Rydym yn darparu tua 125,000 o brydau y flwyddyn, i helpu pobl gadw eu hannibyniaeth a sicrhau bod popeth yn iawn yn y cartref. 

Pwy all ddefnyddio'r gwasanaeth? 

Gall unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth heb ei danysgrifio ar gost:

  • Pryd poeth a phwdin - £5.78
  • Brechdan - £2.39
  • Pryd wedi'i rewi - £5.78

Fel arall, efallai y byddwch yn gymwys i gael gwasanaeth gyda chymhorthdal os oes tystiolaeth o'r canlynol: 

  • nid ydych yn gallu paratoi prydau i chi'ch hun
  • ni all unrhyw un arall ddarparu prydau
  • mae risg sylweddol i chi os na ddarperir prydau rheolaidd

Y costau gwasanaeth wedi’u tanysgrifio yw:

  • Pryd poeth a phwdin - £3.43
  • Brechdan - £1.77
  • Pryd wedi'i rewi - £3.43

Os nad ydych yn derbyn pryd ar glud a hoffech gael gwybod os ydych chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod yn gymwys am y gwasanaeth â chymhorthdal cysylltwch ag ASDIT.

Gwybodaeth am alergenau 

Mae rhai o’n cynhyrchion yn cynnwys cnau ac alergenau eraill.  Oherwydd y ffordd y caiff ein cynhyrchion eu trin, gallai alergenau fod yn unrhyw un o’n cynhyrchion. 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch ar gynnwys alergenau ein bwydydd, cysylltwch â ni  a byddwn yn hapus i’ch helpu. 

Sut caiff y prydau eu darparu? 

Mae fflyd o faniau pwrpasol yn danfon prydau poeth neu wedi'u rhewi, brechdanau neu gymysgedd o’r tri, yn syth i'ch cartref. Rydym yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau

Pryd mae’r gwasanaeth yn gweithredu? 

Rydym yn danfon prydau o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 11.30am a 2pm yn syth i’ch cartref neu glwb cinio. Gellir archebu prydau wedi’u rhewi ar gyfer y penwythnosau.

Gallwch ddewis pa ddiwrnodau yr hoffech i'ch prydau gael eu danfon ond bydd rhaid i ni ddewis amser yn unol â’n hamserlen danfoniadau ar gyfer eich ardal chi. 

Archebu pryd

Os hoffech bryd heb gymhorthdal neu os ydych wedi’ch asesu gan y gwasanaethau cymdeithasol ac yn gymwys i gael prydau â chymhorthdal gan Meals Direct, gallwch archebu pryd drwy ffonio 01495 235087 neu anfon e-bost i meals@caerphilly.gov.uk.

Gallwch archebu eich prydau o ddydd Llun i ddydd Iau rhwng 8.30am a 5pm ac ar ddydd Gwener rhwng 08:30 a 4pm. .

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth a chyngor cysylltwch â’n tîm cyfeillgar ar 01495 235087.