Grwpiau cefnogi gofalyddion

Dyma'ch cyfle chi i siarad â ni ac eraill sydd â phrofiad o ofalu. Er bod pob grŵp yn cyfarfod am awr a hanner, mae croeso i chi alw heibio am gyhyd ag y dymunwch chi, ac aros ymlaen am gyhyd ag y dymunwch chi wedyn! Mae rhagor o fanylion ar ein grŵp Facebook ni, neu cysylltwch â ni.

Dyddiadau yn y dyfodol

NEWYDD! Grŵp Bargod, Murray’s (Y Stryd Fawr Uchaf, Bargod) ar ddydd Llun cyntaf y mis rhwng 11am a 12.30pm

Grŵp Coed Duon, Caffi McKenzie ar ddydd Mawrth olaf y mis rhwng 10.30am a 12 canol dydd

Grŵp Caerffili, Yr Hen Lyfrgell, Caerffili, ar drydydd dydd Gwener y mis o 2pm tan 3.30pm

Grŵp Rhisga, The Coffee Mill, Rhisga, ar ail ddydd Iau y mis o 12 canol, dydd tan 1.30pm

Adnoddau

Cynllun Grantiau Bach

Ar hyn o bryd mae gennym swm bach o arian ar gael i gynorthwyo gofalyddion yn eu rôl gofalu. Gall gofalyddion wneud cais am arian ar gyfer gwahanol bethau, megis offer cartrefi, gwersi gyrru, seibiannau byr a chymorth gyda sgiliau newydd. Cysylltwch â ni am ffurflen gais.

Trefnu digwyddiad?

Os yw eich sefydliad neu grŵp yn cynnal digwyddiad a’ch bod chi eisiau i ni fod yn ymwybodol ohono, cysylltwch â’r Gweithiwr Cynnal Gofalwyr i’n hysbysu ac os yw’n addas, byddwn yn ychwanegu’r manylion i’r dudalen hon.

Cysylltwch â ni