Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Gwybodaeth Ddefnyddiol i Ofalyddion

Gweler isod rhai dogfennau ddefnyddiol a gall fod o ddefnydd i ofalyddion.

Strategaeth Gwybodaeth i Ofalyddion ac Ymgynghoriad 2012-15
Adroddoad Blynyddol Mai 2016

Gofalu gyda’n Gilydd
Adroddiad Cynhadledd 24 Tachwedd 2015

Gofalyddion Ifanc
Digwyddiad Iechyd a Lles 18fed-19eg Chwefror 2016

Cysylltwch â ni

Tudalennau Cysylltiedig

Community directory