Addysg Cyfrwng Cymraeg

Mae'r Gymraeg yn perthyn i bawb, ac mae pawb yn gallu dysgu Cymraeg. Mae plant yn dysgu Cymraeg yn gyflym pan yn ifanc, yn enwedig mewn Addysg Cyfrwng Cymraeg. Mae llawer o gymorth ar gael i blant, pobl ifanc, a’u teuluoedd.