Ysgolion, dyddiadau tymor a chau ysgolion

Diwrnodau HMS 2023 / 2024

Yn ystod y flwyddyn academaidd bydd ysgolion ar gau i ddisgyblion am hyd at bum diwrnod i gynnal hyfforddiant mewn swydd i athrawon. Isod mae rhestr o bryd mae ysgolion yn bwriadu cau yn ysgol y flwyddyn academaidd.

Caiff ei diweddaru wrth i ni gael gwybodaeth gan ysgolion. Bydd ysgolion yn cadarnhau’r dyddiadau hyn i rieni a gofalwyr yn y ffordd arferol.

Diwrnodau HMS

Cau ysgolion

Mae'r cyfleuster hwn ar gael i bob ysgol ym Mwrdeistref Sirol Caerffili i hysbysu rhieni, disgyblion ac athrawon am gau ysgolion y tu allan i'r calendr ysgol arferol (megis yn ystod pandemig COVID-19, tywydd garw neu ddiffyg pŵer)

Cliciwch yma i wedi statws ysgol

Dyddiadau tymor ysgol

Tymor yr Haf 2024

 • Tymor yn dechrau dydd Llun 8 Ebrill 2024
 • Hanner Tymor yn cychwyn ar dydd Llun 27 Mai 2024
 • Hanner Tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 31 Mai 2024
 • Tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 19 Gorffennaf 2024

Tymor yr Hydref 2024

 • Tymor yn dechrau dydd Llun 2 Medi 2024
 • Hanner tymor yn dechrau dydd Llun 28 Hydref 2024
 • Hanner tymor yn dod i ben dydd Gwener 1 Tachwedd 2024
 • Tymor yn dod i ben dydd Gwener 20 Rhagfyr 2024

Tymor y Gwanwyn 2025

 • Tymor yn dechrau dydd Llun 6 Ionawr 2025
 • Hanner tymor yn dechrau dydd Llun 24 Chwefror 2025
 • Hanner tymor yn dod i ben dydd Gwener 28 Chwefror 2025
 • Tymor yn dod i ben dydd Gwener 11 Ebrill 2025

Tymor yr Haf 2025

 • Tymor yn dechrau dydd Llun 28 Ebrill 2025
 • Hanner tymor yn dechrau dydd Llun 26 Mai 2025
 • Hanner tymor yn dod i ben dydd Gwener 30 Mai 2025
 • Tymor yn dod i ben dydd Llun 21 Gorffennaf 2025

Tymor yr Hydref 2025

 • Tymor yn dechrau dydd Llun 1 Medi 2025
 • Half term starts Monday 27 Hydref 2025
 • Hanner tymor yn dod i ben dydd Gwener 31 Hydref 2025
 • Tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 19 Rhagfyr 2025

Tymor y Gwanwyn 2026

 • Tymor yn dechrau dydd Llun 5 Ionawr 2026
 • Hanner tymor yn dechrau dydd Llun 16 Chwefror 2026
 • Hanner tymor yn dod i ben dydd Gwener 20 Chwefror 2026
 • Tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 27 Mawrth 2026

Tymor yr Haf 2026

 • Tymor yn dechrau dydd Llun 13 Ebrill 2026
 • Hanner tymor yn dechrau dydd Llun 25 Mai 2026
 • Hanner tymor yn dod i ben dydd Gwener 29 Mai 2026
 • Tymor yn dod i ben dydd Llun 20 Gorffennaf 2026
Cysylltwch â ni

Rhowch eich adborth o ran y wefan hon.