Ysgolion, dyddiadau tymor a chau ysgolion

Diwrnodau HMS 2022 / 2023

Yn ystod y flwyddyn academaidd bydd ysgolion ar gau i ddisgyblion am hyd at bum diwrnod i gynnal hyfforddiant mewn swydd i athrawon. Isod mae rhestr o bryd mae ysgolion yn bwriadu cau yn ysgol y flwyddyn academaidd.

Caiff ei diweddaru wrth i ni gael gwybodaeth gan ysgolion. Bydd ysgolion yn cadarnhau’r dyddiadau hyn i rieni a gofalwyr yn y ffordd arferol.

Diwrnodau HMS 2022 / 2023

Cau ysgolion

Mae'r cyfleuster hwn ar gael i bob ysgol ym Mwrdeistref Sirol Caerffili i hysbysu rhieni, disgyblion ac athrawon am gau ysgolion y tu allan i'r calendr ysgol arferol (megis yn ystod pandemig COVID-19, tywydd garw neu ddiffyg pŵer)

Cliciwch yma i wedi statws ysgol

Dyddiadau tymor ysgol

Tymor yr Hydref 2022

 • Tymor yn cychwyn ar dydd Gwener 2 Medi 2022
 • Hanner Tymor yn cychwyn ar ddydd Llun 31 Hydref 2022
 • Hanner Tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 4 Tachwedd 2022
 • Tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 23 Rhagfyr 2022

Tymor y Gwanwyn 2023

 • Tymor yn cychwyn ar dydd Llun 9 Ionawr 2023
 • Hanner Tymor yn cychwyn ar dydd Llun 20 Chwefror 2023
 • Hanner Tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 24 Chwefror 2023
 • Tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 31 Mawrth 2023

Tymor yr Haf 2023

 • Tymor yn cychwyn ar ddydd Llun 17 Ebrill 2023
 • Hanner Tymor yn cychwyn ar dydd Llun 29 Mai 2023
 • Hanner Tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 2 Mehefin 2023
 • Tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 21 Gorffennaf 2023

Tymor yr Hydref 2023

 • Tymor yn cychwyn ar ddydd Gwener 1 Medi 2023
 • Hanner Tymor yn cychwyn ar ddydd Llun 30 Hydref 2023
 • Hanner Tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 3 Tachwedd 2023
 • Tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 22 Rhagfyr 2023

Tymor y Gwanwyn 2024

 • Tymor yn cychwyn ar dydd Llun 8 Ionawr 2024
 • Hanner Tymor yn cychwyn ar dydd Llun 12 Chwefror 2024
 • Hanner Tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 16 Chwefror 2024
 • Tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 22 Mawrth 2024

Tymor yr Haf 2024

 • Tymor yn cychwyn ar ddydd Llun 8 Ebrill 2024
 • Hanner Tymor yn cychwyn ar dydd Llun 27 Mai 2024
 • Hanner Tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 31 Mai 2024
 • Tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 19 Gorffennaf 2024

 

Cysylltwch â ni