Gwiriwch os yw'ch ysgol ar gau

Mae'r cyfleuster hwn ar gael i bob ysgol ym Mwrdeistref Sirol Caerffili i hysbysu rhieni, disgyblion ac athrawon am gau ysgolion y tu allan i'r calendr ysgol arferol (megis yn ystod pandemig COVID-19, tywydd garw neu ddiffyg pŵer)

Isod, mae rhestr o’r holl ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Caerffili ynghyd â'u statws cyfredol.

  • Ar agor – ar agor i'r holl ddisgyblion a staff ac eithrio'r rhai sy'n hunanynysu oherwydd COVID-19
  • Dysgu cyfunol – ar agor i ddisgyblion sy'n agored i niwed a phlant gweithwyr allweddol yn unig. Mae’r holl ddisgyblion eraill yn dysgu cyfunol gartref.
  • Ar gau - ar gau i'r holl ddisgyblion a staff.

Yn ystod pandemig COVID-19 ac yn ystod cyfnodau o dywydd garw, caiff y wybodaeth hon ei diweddaru'n rheolaidd felly cofiwch gadw llygaid allan am y newyddion diweddaraf.

Rhestr o Ysgolion

Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
School will reopen today - Thursday March 9th. The site is now safe for all.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
We are open as normal today.
INSET DAY: Monday 24th June 2024
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
School is open as normal. Mrs Harding.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
We are open as normal today, though please check for after-school club updates.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Details and updates on our website.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
School is OPEN TO STUDENTS, STAFF AND VISITORS BUT THERE WILL BE A DELAYED START. SCHOOL WILL START AT 10AM on Thursday 9th March
Due to weather conditions forecast the Learning Centre will be closed to all pupils today 8th March 2023.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ysgol ar agor heddiw 9/3/23. School open today 9/3/23.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
School is OPEN today, 9th March, but please take care on approaching routes to the site.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach