Gwiriwch os yw'ch ysgol ar gau

Mae'r cyfleuster hwn ar gael i bob ysgol ym Mwrdeistref Sirol Caerffili i hysbysu rhieni, disgyblion ac athrawon am gau ysgolion y tu allan i'r calendr ysgol arferol (megis yn ystod pandemig COVID-19, tywydd garw neu ddiffyg pŵer)

Isod, mae rhestr o’r holl ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Caerffili ynghyd â'u statws cyfredol.

  • Ar agor – ar agor i'r holl ddisgyblion a staff ac eithrio'r rhai sy'n hunanynysu oherwydd COVID-19
  • Dysgu cyfunol – ar agor i ddisgyblion sy'n agored i niwed a phlant gweithwyr allweddol yn unig. Mae’r holl ddisgyblion eraill yn dysgu cyfunol gartref.
  • Ar gau - ar gau i'r holl ddisgyblion a staff.

Yn ystod pandemig COVID-19 ac yn ystod cyfnodau o dywydd garw, caiff y wybodaeth hon ei diweddaru'n rheolaidd felly cofiwch gadw llygaid allan am y newyddion diweddaraf.

Rhestr o Ysgolion

Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Wednesday 1st February 2023 - School closed to pupils
Open as normal Tuesday 13/12/22
Due to national Industrial Action, on Wednesday 1st February 2023, the school will be open to Dosbarth COCH pupils only. many thanks for your understanding.
1/2/23 Open to pupils of Green Class only. All other classes closed.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
School now open 10am updates on Parentmail Wednesday 18th January 2023
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Closed to pupils on Wednesday 1st Feb 23 due to industrial action
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
School is closed due to industrial action. School will reopen on Thursday 2nd February.
School will be closed for children on Wednesday 1st February 2023 due to industrial action
School is closed to pupils on Wednesday 1st February due to industrial strike action.
School is closed to pupils on Wednesday 1st February due to industrial strike action.
School is closed to pupils on Wednesday 1st February due to industrial strike action.
Closed to pupils on Wed 1st Feb and all other NEU strike days.
School is closed on Wednesday 1st February due to Industrial Strike Action.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
School is currently closed today 18.02.2022
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
School is closed to pupils on Wednesday 1st February due to industrial strike action.
Due to industrial action, school is closed to children on Wednesday 1st February. Normal opening on Thursday 2nd.
Due to industrial action the school will be closed to pupils on 1st February.
Industrial Strike Action, therefore school closed to pupils on Wednesday 1 February
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
School is closed to pupils Weds 01/02/2023 due to industrial action. School will reopen to all pupils Thurs 02/02/2023
As a result of the red weather warning the school will be closed to all pupils / staff and move to online learning on Friday 18th March.
School will be closed to all pupils today 1st February 2023 due to industrial action.
Closed Wednesday 1st February due to national strike action
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
School is open to some classes but closed to others - please see school communication system for more details. All pupils will return to school Thursday 2nd Feb 2023
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Closed to pupils on Wednesday 1st February 2023 due to Industrial Action
As per letter sent via ParentMail. There is currently one class impacted by industrial action and that class will be closed to pupils on Wednesday February 1st. This class is currently Dosbarth Seahorses. Thank you for your on going support.
Due to industrial action, school is closed to children on Wednesday 1st February. Normal opening on Thursday 2nd.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
School is closed to pupils on Wednesday 1st February due to Industrial Strike action.
School closed on Wednesday 1st February due to Industrial Strike Action
Closed Feb 1st: industrial strike action
School is closed due to industrial action. School will reopen on Thursday 2nd February.
Closed 1/2/23 due to NEU strike action.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Please take care around the site in the winter conditions. See: www.stcenyddcommunityschool.co.uk for further information.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
RJ class is self isolating until Wednesday 30th September 2020
Due to industrial action the school will be closed to pupils on 1st Feb.
School closed to pupils on Wednesday 1st February 2023 due to industrial strike action
School closed due to industrial action
School is closed on Wednesday 1st February due to Industrial Strike Action.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
School will be closed to pupils on Wednesday 1st February due to industrial strike action.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ysgol ar agor. Byddwch yn ofalus o amgylch strydoedd yr ysgol - Cadwch at y llwybrau os gwelwch yn dda. School is open. Take care around the streets outside the school. Keep to the paths. Diolch
Ysgol ar agor ar bob diwrnod o streic athrawon NEU. Pump dosbarth ar gau. School is open on every day of NEU strikes. Five classes however will be closed.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
School is closed on Wednesday 1st February due to Industrial Strike Action.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Dau safle'r ysgol ar agor. Cymerwch ofal wrth yrru mewn i'r maes parcio/Both school sites open as usual. Please take care when driving into the car park.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
01/02/23 - School closed for all pupils due to industrial action - Ysgol ar gau i pob disgybl oherwydd gweithredu diwydirnnol
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach