Cod ymddygiad teithio

Mae Cod Ymddygiad Teithio Llywodraeth Cymru yn orfodol i bob dysgwr hyd at 19 oed (neu dros 19 oed os gwnaethant ddechrau’r cwrs cyn troi'n 19). Mae’r cod yn nodi’r safonau ymddygiad a ddisgwylir gan ddysgwr wrth deithio i’w fan dysgu ac oddi yno. Os na fydd dysgwr yn dilyn y cod, gallwn, am gyfnod, dynnu hawl unigolyn i drafnidiaeth am ddim yn ôl.

Gwefan Llywodraeth Cymru - Côd ymddygiad teithio: canllawiau

Cysylltwch â ni