Ceisiadau derbyn i ysgolion

Cais

Dyddiad cau am geisiadau

Dyddiad yr hysbysir rhieni o’r canlyniadau

Blynyddoedd Cynnar Ionawr 

28 Hydref 2022

Diwedd Tachwedd 2022

Blynyddoedd Cynnar Ebrill

28 Hydref 2022

Diwedd Tachwedd 2022

Meithrin

24 Chwefror 2023

Diwedd Mai 2023

Derbyn

16 Rhagfyr 2022

18 Ebrill 2023

Iau

16 Rhagfyr 2022

18 Ebrill 2023

Uwchradd

28 Hydref 2022

1 Mawrth 2023

Derbynnir ceisiadau ar ôl y dyddiad cau, fodd bynnag, bydd y ceisiadau hyn yn cael eu hystyried yn hwyr ac ni fyddant yn cael eu prosesu yn unol â'r dyddiad dyrannu a nodir uchod.

Sicrhewch eich bod yn pwyso CYFLWYNO ar ôl y dudalen crynodeb ar ddiwedd y ffurflen gais, os na fyddwch yn pwyso ar cyflwyno nid yw'r ffurflen gais wedi'i chyflwyno.

 

Trwy ddarparu dyddiad geni eich plentyn, gallwn sicrhau eich bod yn cael y ffurflen gais gywir