Ceisiadau derbyn i ysgolion

Amserlen ar gyfer derbyniadau 2024

Cais

Dyddiad cau am geisiadau

Canlyniad y cais

Blynyddoedd Cynnar Ionawr 

27 Hydref 2023

Diwedd Tachwedd 2023

Blynyddoedd Cynnar Ebrill

27 Hydref 2023

Diwedd Tachwedd 2023

Meithrin

23 Chwefror 2024

Diwedd Mai 2024

Derbyn

15 Rhagfyr 2023

16 Ebrill 2024

Iau

15 Rhagfyr 2023

16 Ebrill 2024

Uwchradd

27 Hydref 2023

1 Mawrth 2024

Derbynnir ceisiadau ar ôl y dyddiad cau, fodd bynnag, bydd y ceisiadau hyn yn cael eu hystyried yn hwyr ac ni fyddant yn cael eu prosesu yn unol â'r dyddiad dyrannu a nodir uchod.

Sicrhewch eich bod yn pwyso CYFLWYNO ar ôl y dudalen crynodeb ar ddiwedd y ffurflen gais, os na fyddwch yn pwyso ar cyflwyno nid yw'r ffurflen gais wedi'i chyflwyno.

Gwnewch cais nawr am le mewn ysgol

Lleoliad Blynyddoedd Cynnar (Ionawr)

Lleoliad Blynyddoedd Cynnar (Abrill)

Cais am le mewn ysgol feithrin

Cais am le mewn dosbarth derbyn

Cais am le mewn ysgol iau

Cais am le mewn ysgol uwchradd

Cais i drosglwyddo i ysgol arall