Ysgolion yr 21ain Ganrif

Yn dilyn cyhoeddiad y Gweinidog ar 2 Tachwedd 2021, mae Rhaglen Ysgolion a Cholegau’r 21ain Ganrif wedi’i hailenwi’n Cymunedau Dysgu Cynaliadwy.

Mae'r Rhaglen  yn rhaglen buddsoddi cyfalaf strategol, fawr, hirdymor. Mae'n cael ei hariannu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a'i nod yw creu cenhedlaeth o ysgolion ar gyfer yr 21ain ganrif. Mae'r rhaglen hefyd yn cyfrannu at Fframwaith Lles a Llunio Lleoedd y Cyngor o ran buddsoddi ledledCaerffili.