Cyflawniadau Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cychwyn ar daith gyffrous ond heriol o wella a newid.

Rhaglen Band A '2014 i 2019'

Mae Caerffili wedi cael llawer o fudd o fuddsoddiadau yn sgil rhaglen gychwynnol “Band A” Ysgolion yr 21ain Ganrif, gyda tua £56.5 miliwn o fuddsoddiad at ddefnydd addysgol a chymunedol.

Cafodd cyllid Band A yng Nghaerffili ei ddefnyddio ar gyfer y canlynol:

Dechreuodd ail ran y cyllid hwn "Band B" ym mis Ebrill 2019, ac roedd y meysydd o flaenoriaeth yn cynnwys:

  • Lleihau nifer yr ysgolion sydd mewn cyflwr gwael
  • Sicrhau bod gennym ysgolion o'r maint cywir, yn y lleoliadau cywir
  • Cynnig digon o leoedd i ddarparu addysg cyfrwng Cymraeg a Saesneg
  • Sicrhau defnydd effeithiol ac effeithlon o'r ystâd addysgol

Cyflwynodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Raglen Amlinellol Strategol a chafodd gymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru mewn egwyddor ar gyfer buddsoddiad a nodwyd o £78 miliwn, yn amodol ar gymeradwyaeth ac ymgynghoriad unigol ar y prosiect.

Darganfod mwy am Datblygiadau Rhaglenni, Cynigion ac Ymgynghoriadau Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Cysylltwch â ni