Cau/cyfyngiadau ffyrdd a llwybrau troed dros dro

Mae'r hysbysiadau canlynol ar gael: