FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Rhoi gwybod am rwystrau neu unrhyw beth sydd wedi gollwng ar y briffordd

Rydym yn ceisio sicrhau bod unrhyw rwystrau peryglus ac unrhyw bethau peryglus sydd wedi gollwng ar y ffordd, yr ydym yn gwybod amdanynt neu’n cael gwybod amdanynt, yn cael eu clirio.

Rhwystr yw unrhyw beth a allai fod yn beryglus i ddefnyddwyr ffyrdd neu a allai atal y traffig, er enghraifft:

 • Rhwystrau’n ymwneud â’r tywydd, er enghraifft coed sydd wedi cwympo mewn gwyntoedd cryfion, ardaloedd sydd wedi’u gorlifo a lluwchfeydd eira;
 • Anifeiliaid marw ar y ffordd;
 • Coed a llystyfiant sy’n hongian dros y ffordd;
 • Mwd ar y ffordd;
 • Rwbel ar y ffordd;
 • Sgipiau, sgaffaldiau/palisiau, deunyddiau adeiladu neu gaffis stryd a gaiff eu caniatáu dan drwydded yn unig;
 • Hysbysfyrddau;
 • Waliau, gatiau, ffensys a gwrychoedd sydd wedi’u gosod ar draws y briffordd;
 • Nwyddau a gaiff eu harddangos y tu allan i siopau, y tu hwnt i unrhyw flaen-gwrt preifat;
 • Cerbydau sydd wedi’u gadael;
 • Mae achosi rhwystrad wrth barcio a pharcio peryglus yn faterion i'r Heddlu, ffoniwch Heddlu Gwent ar 101 i'w adrodd

I roi gwybod am rwystr neu unrhyw beth sydd wedi gollwng ar briffordd, llenwch y ffurflen ganlynol.

Fel arall, ffoniwch dîm gofal cwsmer yr adran briffyrdd.