Rheoli perygl llifogydd – ein cyfrifoldebau ni

O dan Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, ni yw’r Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol yn ein hardal ni. Ni sy’n gyfrifol am:

Tudalennau Cysylltiedig

Cynllunio ar gyfer argyfwng