Rhestr wythnosol o geisiadau cynllunio

Mae’r bwletin cynllunio, a gyhoeddir yn wythnosol, yn rhestr o’r ceisiadau cynllunio a gyflwynwyd i’r Is-adran Gynllunio.

Eisiau gwneud sylwadau ar gais cynllunio?

Gellir defnyddio PublicAccess i wneud sylwadau ar geisiadau cynllunio cyfredol. Y cyfan sydd angen ei wneud yw chwilio am y Cyfeirnod Achos a roddwyd yn y dogfennau PDF uchod. Ewch i’r adran chwilio, olrhain a gwneud sylwadau ar geisiadau cynllunio am fanylion.

Fel arall, gallwch gyflwyno sylwadau drwy gysylltu â'r Is-adran Gynllunio.

Cysylltwch â ni