Tirweddau hanesyddol

Mae gwaith dyn yn cael effaith sylweddol ar ein tirweddau hanesyddol. Mae patrymau anheddiad, rhwydweithiau ffyrdd, tir diwydiannol, parcdir, henebion a mannau claddu yn enghreifftiau o hyn.

 

Mae’r dirwedd yn rhan annatod o’r amgylchedd hanesyddol, ynghyd â safleoedd archeolegol a hanesyddol, henebion ac adeiladau hanesyddol. Yn draddodiadol, mae cadwraeth yr amgylchedd hanesyddol wedi canolbwyntio ar gadw safleoedd, adeiladau neu ardaloedd dynodedig unigol. Fodd bynnag, mae hyn wedi golygu nas rhoddwyd cydnabyddiaeth ddigonol i lawer o agweddau ar yr amgylchedd hanesyddol, ac nid yw’r agweddau hynny wedi’u gwerthfawrogi na’u hystyried yn ddigonol wrth lunio polisïau a gwneud penderfyniadau.

Mae Comin Gelligaer yn dirwedd hanesyddol ym mwrdeistref sirol Caerffili.

Cysylltwch â ni
  • Cyfeiriad E-bost
  • Ffôn
  • Cyfeiriad