Gwaith adeiladu heb awdurdod

Canllaw i Godi Estyniad i'ch

Canllaw i Godi Estyniad i'ch

Bydd y canllaw hwn yn eich tywys drwy'r broses reoli adeiladu ac mae’n anelu at ddangos i chi sut y gall eich prosiect gael ei effeithio gan y Rheoliadau Adeiladu. Mae'n cynnwys cyngor ar brosiectau adeiladu nodweddiadol fel estyniadau, addasiadau garej, addasiadau llofft ac addasiadau seler.

Weithiau, mae gwaith adeiladu yn cael ei wneud heb gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu. Gallai hyn arwain at gamau gorfodi gael eu cymryd a gallai beryglu gwerthu'r eiddo yn y dyfodol.

Mae gweithdrefn ar gael ble mae cais ôl-weithredol yn gallu cael ei wneud ar gyfer tystysgrif reoleiddio. Mae hyn yn cynnwys cyflwyno cais rheoleiddio. Nid yw cyflwyno cais yn gwarantu y bydd tystysgrif yn cael ei chyhoeddi. Efallai bydd angen agor peth o’r gwaith i fyny a’i arolygu i benderfynu os ydynt yn ddigonol ac efallai bydd angen gwaith adfer cyn y gellir cyhoeddi tystysgrif ar gyfer y gwaith.

Mae mwy o fanylion am gais rheoleiddio ar gael drwy gysylltu â ni.

Cysylltwch â ni