Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Rheoliadau adeiladu

Canllaw i Godi Estyniad i'ch

Canllaw i Godi Estyniad i'ch

Bydd y canllaw hwn yn eich tywys drwy'r broses reoli adeiladu ac mae’n anelu at ddangos i chi sut y gall eich prosiect gael ei effeithio gan y Rheoliadau Adeiladu. Mae'n cynnwys cyngor ar brosiectau adeiladu nodweddiadol fel estyniadau, addasiadau garej, addasiadau llofft ac addasiadau seler.

Nod rheoliadau adeiladu yw sicrhau bod modd byw ym mhob adeilad, yn ddiogel, yn sych ac yn gynnes wrth wneud gwaith adeiladu neu wrth wneud newidiadau i’ch eiddo.

Bydd sicrhau cymeradwyaeth ar gyfer gwaith adeiladu yn sicrhau bod y gwaith yn ddiogel ac yn cydymffurfio â safonau rheoliadau adeiladu, yn ogystal â’ch gwarchod chi rhag adeiladwyr twyllodrus. Dylech ofyn am gyngor ar reoli adeiladu cyn dechrau unrhyw broject adeiladu.

Mae’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am reoliadau adeiladu, gan gynnwys y dogfennau cymeradwy, ar gael ar y Porth Cynllunio.

Ydych chi'n adeiladu draenio cynaliadwy 

Mae Systemau Draenio Cynaliadwy yn fath o ddraenio sydd wedi'i gynllunio i reoli dŵr ffo arwynebol mewn ffordd fwy cynaliadwy heb orfod defnyddio pibellau na thanciau.
Darllenwch am Systemau Draenio Cynaliadwy 
 

Cysylltwch â ni