Archwilio gwaith adeiladu

Canllaw i Godi Estyniad i'ch

Canllaw i Godi Estyniad i'ch

Bydd y canllaw hwn yn eich tywys drwy'r broses reoli adeiladu ac mae’n anelu at ddangos i chi sut y gall eich prosiect gael ei effeithio gan y Rheoliadau Adeiladu. Mae'n cynnwys cyngor ar brosiectau adeiladu nodweddiadol fel estyniadau, addasiadau garej, addasiadau llofft ac addasiadau seler.

Rydym yn archwilio gwaith adeiladu yn rheolaidd wrth iddo fynd yn ei flaen er mwyn sicrhau bod y gwaith yn cydymffurfio â’r rheoliadau adeiladu.

Camau o'r gwaith y mae’n ofynnol eu harchwilio

Ceir naw cam posibl o waith adeiladu y mae’n ofynnol eu harchwilio (er na fydd pob un o’r naw yn berthnasol i bob darn o waith).

  1. Dechrau'r gwaith 

  2. Cloddio’r seiliau cyn gosod concrid

  3. Ar ôl gosod y seiliau

  4. Haen goncrid cyn gosod slab y llawr 

  5. Draeniau 

  6. Adeiladwaith (lloriau/toeon/trawstiau)

  7. Inswleiddio 

  8. Meddiannu (yn achos eiddo newydd)

  9. Cwblhau'r prosiect

Mae’n bosibl y bydd eich swyddog rheoli adeiladu yn cynnal archwiliadau eraill yn ogystal â’r rhai uchod. Bydd angen cynnal archwiliadau penodol ychwanegol ar gyfer rhai mathau o waith, megis atgyfnerthu strwythurau concrid a gwaith i ddiogelu strwythur rhag tân. Yn ogystal, gall archwilydd alw yn ddirybudd ar adegau eraill i archwilio’r gwaith sy’n mynd rhagddo.

Trefnu archwiliad

Cyn trefnu archwiliad, bydd rhaid i chi gyflwyno cais dilys a thalu'r ffi ofynnol.

Cais am archwilio gwaith adeiladu>

Sylwch, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio o fewn Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome neu Safari

Bydd y ddolen hon yn cymryd chi i Cyswllt Caerffili.  Cofrestrwch nawr neu mewngofnodwch i adrodd, ymgeisio neu i dalu am wasanaethau.  Os nad ydych am greu cyfrif, cliciwch ar ‘Parhau heb gofrestru’. Edrychwch yn eich ffolder e-bost sothach/sbam am neges actifadu cyfrif a negeseuon hysbysu oddi wrthym!

I wneud cais am gynnal archwiliad ar yr un diwrnod, rhaid cyflwyno'r cais erbyn 09:30 ar y diwrnod hwnnw.

Cysylltwch â ni