Undebau Credyd

Mae undebau credyd yn sefydliadau cymunedol sydd dan berchnogaeth ac yn cael eu rheoli gan yr aelodau sy’n eu defnyddio ac yn cael eu rheoli gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Mae undebau Credyd yn gweithredu gyda thri phrif amcan, mae'r rhain er mwyn:

  • Annog aelodau i arbed yn rheolaidd
  • Darparu benthyciadau ar gyfraddau isel, a
  • Helpu aelodau sydd angen cyngor a chymorth ariannol

Am wybodaeth bellach, ewch i wefan Undeb Credyd Cymru neu Wefan Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Fel arall, mae tri Undeb Credyd yn gweithredu ym Mwrdeistref Caerffili, dilynwch y dolenni isod i ddod o hyd i wybodaeth bellach.