CMGG

Mae CMGG yn darparu cymorth a chyngor i Grwpiau Cymunedol a Gwirfoddol yn ogystal ag unigolion sydd â diddordeb mewn helpu a chefnogi eu cymuned. Isod ceir rhestr o'r cyngor ac arweiniad am ddim y gall CMGG eich helpu gyda hwy:

Ffurfio grŵp cymunedol neu elusen: -

 • Sicrhau bod eich sefydliad yn rhedeg yn effeithiol
 • Trefnu digwyddiadau a phrosiectau cymunedol
 • Ymgynghori a chynnwys pawb
 • Mynediad at gyllid ar gyfer offer ac adnoddau
 • Chwiliadau grant
 • Cymorth gyda phob lefel o ddatblygu prosiectau
 • Gwella cyfleusterau cymunedol
 • Rheolaeth ariannol sylfaenol
 • Mynediad at wasanaethau lleol
 • Llunio cyfansoddiad
 • Datblygu mentrau cymdeithasol
 • Dweud eich dweud
 • Dod yn ymwybodol o'ch hawliau a'ch cyfrifoldebau
 • Gwneud a chefnogi cysylltiadau
 • Rhwydweithio â grwpiau a sefydliadau lleol eraill
 • Defnyddio ein hamserlen hyfforddiant helaeth
 • Eich cyfeirio at sefydliadau defnyddiol eraill
 • Ymuno â phwyllgor cyswllt y sector gwirfoddol
 • Gweithio mewn partneriaeth
 • Datblygu chwarae a gweithgareddau gwyliau i blant a phobl ifanc.
 • Recriwtio a chefnogi gwirfoddoli

Gwasanaethau ymarferol

 • Llogi ystafelloedd cyfarfod
 • Llungopïo
 • Taflenni gwybodaeth
 • Benthyg offer

Ewch i wefan CMGG am fwy o wybodaeth.