Llawlyfr tenantiaid

Os ydych yn ddeiliad contract y cyngor, mae'r llawlyfr deiliaid contract yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am y gwasanaethau a gynigir gennym.

Sylwch – Mae’r ddogfen hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd i adlewyrchu’r ddeddfwriaeth newydd. Bydd y fersiwn diweddaraf ar gael maes o law.