Gwasanaeth cymorth tai

Rydyn ni'n darparu cymorth personol i deuluoedd neu unigolion fel y gallwch chi gynnal eich llety chi a byw’n annibynnol. 

Mae cymorth yn gallu cael ei ddarparu yn y meysydd canlynol:  

Gwiriwch i weld a allwch chi hawlio unrhyw fudd-daliadau

Mae'r gwefannau canlynol hefyd yn dangos a allech chi hawlio unrhyw fudd-daliadau, sut y gallwch chi eu hawlio a faint y gallech chi ei gael.

Lleihau eich gwariant

Rydych chi'n gallu lleihau eich gwariant drwy chwilio am fargeinion rhatach ar filiau fel trydan nwy, ffôn ac yswiriant. Gallech chi ddefnyddio un o’r gwefannau isod sy’n cymharu prisiau ar gyfer y gwasanaethau hyn:


 
Cysylltwch â ni