Contractau Meddiannaeth Diogel Cartrefi Caerffili

Yn Cartrefi Caerffili, mae gennym ni 4 math o Gontract Meddiannaeth Diogel (cytundeb tenantiaeth) sy'n briodol ar gyfer sefyllfaoedd gwahanol. P'un a ydych chi wedi bod gyda ni am flynyddoedd neu newydd ddechrau eich contract gyda ni, rydyn ni am eich sicrhau bod gennych chi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi. Gallwch chi ddod o hyd i gopi o'ch Contract Meddiannaeth Diogel yma.

Sut ydw i'n gwybod pa fath o Gontract Meddiannaeth Diogel sydd gen i?

Contract Meddiannaeth Diogel wedi'i Drosi

Contract Meddiannaeth Diogel Newydd V1

Contract Meddiannaeth Diogel Newydd V2

V3 Contract Meddiannaeth Diogel Newydd

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni. Gallwch chi gysylltu â ni drwy e-bost CCBCHousingTeam@caerphilly.gov.uk neu ein ffonio ni ar 01443 873535.