Swyddfeydd tai lleol

Os ydych chi’n ddeiliad contract y cyngor mae llawer o’r gwasanaethau y mae eu hangen arnoch chi yn cael eu darparu gan eich swyddfa tai lleol.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi lansiad rhif ffôn sengl ar gyfer ei holl swyddfeydd tai.

Nawr, bydd modd i ddeiliaid contract gyrchu gwasanaethau o'u swyddfa tai lleol trwy ffonio 01443 873535.

Os yw’n achos brys pan fydd y swyddfeydd ar gau gallwch gysylltu â’n rhif y tu allan i oriau.

Swyddfa Tai Ardal Cwm Rhymni Uchaf 

Tŷ Gilfach
Stryd William
Gilfach
Bargod
CF81 8ND
sdacwmrhymniuchaf@caerffili.gov.uk

Ardaloedd sydd wedi’u cynnwys: Fochriw, De Rhymni, Deri, Bargod, Cascade, Gelligaer, Maes Mabon, Nelson, Penpedairheol, Penybryn, Ystâd Gilfach, Gilfach Isaf, Cefn Hengoed, Hengoed, Gogledd Rhymni, Y Drenewydd, Pontlotyn, Aberbargod, Tredegar Newydd, Treffilip, Brithdir, Abertyswg, Tirphil, Maes-y-cwmwr, Tiryberth, Ystrad Mynach, Pen-yr-heol, Thomasville, Tŷ Isaf, Tŷ Nant, Pwll-y-pant a Llanbradach.

Swyddfa Tai Ardal y Cymoedd Dwyreiniol

Tŷ Gilfach
Stryd William
Gilfach
Bargod
CF81 8ND
eastvalleyaho@caerphilly.gov.uk

Oriau agor y ddwy swyddfa hyn yw dydd Llun i ddydd Iau 8.30am i 5pm a dydd Gwener 8.30am i 4.30pm. Ar gau ar wyliau banc. 

Ardaloedd sydd wedi’u cynnwys: Argoed, Britannia, Trelyn, Markham – Hollybush, Pengam, Trelyn Uchaf, Cefn Fforest, Fairview, Gerddi Twyn, Penllwyn Isaf, Penllwyn Uchaf, Springfield, Coed-duon, Tŷ-Sign Isaf, Tŷ-Sign Uchaf, Rhisga, Pontymister, Croespenmaen, Oakdale, Gelligroes, Morrisville, Pontywaun, Treowen, Trinant, Wattsville, Ynysddu – Cwmfelinfach, Pentwynmawr, Abercarn, Crosskeys, Cwmcarn, Highmeadow, Llanfach, Trecelyn, Cefn-y-pant Isaf, Cefn-y-pant Uchaf, Persondy a Westend.

Swyddfa Dai Cymdogaeth Parc Lansbury

45 Cwrt Attlee
Parc Lansbury
Caerffili
CF83 1QU
sdcparclansbury@caerffili.gov.uk

Ardaloedd sydd wedi’u cynnwys: Abertridwr, Bryncenydd, Caerbragdy, Parc Churchill, Heol Claude, Trecastell, Nantddu, Senghenydd, Waunfach, Parc Lansbury a Pharc Porset.

Swyddfa Dai Cymdogaeth Graig-y-rhaca

Gerddi Grays
Graig-y-rhaca
Machen
CF83 8TW
sdcgraig-y-rhaca@caerffili.gov.uk

Ardaloedd sydd wedi’u cynnwys: Bedwas, Machen, Rhydri, Trecenydd, Trethomas a Graig-y- rhacca.

Oriau agor y ddwy swyddfa hon yw dydd Llun i ddydd Gwener 9am i 4pm. Bydd y swyddfeydd ar gau i’r cyhoedd o 12.30pm i 1.30pm i ginio. Gellir ateb galwadau ffôn yn ystod yr egwyl ginio ac o 8.30am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau ac o 8.30am i 4.30pm ar ddydd Gwener. Ar gau ar wyliau banc.