Ble i ailgylchu plastig meddal

Ni ellir ailgylchu bagiau a deunydd lapio plastig gartref ar hyn o bryd, fodd bynnag gellir ailgylchu rhai eitemau mewn mannau casglu bagiau siopa yn siopau mwy yr archfarchnadoedd mawr.
 
Mae rhestr o archfarchnadoedd lleol, ynghyd â’r deunyddiau y maen nhw'n eu derbyn i’w hailgylchu, isod:

Morrisons, Bargod

Ger Cardiff Road/Wood Street, Canol y Dref, Bargod, CF81 8QT

 • Bagiau bara
 • Bagiau siopa plastig
 • Batris

Sainsbury's, Pontllan-fraith

Ystâd Ddiwydiannol Heol Trecelyn, Pontllan-fraith, Coed Duon, NP12 2AN

 • Bwyd babanod, bwyd anifeiliaid anwes, pecynnau glanedydd a glanhau
 • Deunydd lapio bisgedi a siocled
 • Bagiau bara
 • Lapiad swigen a haenen lynu
 • Bagiau leinin grawnfwyd
 • Deunydd lapio caws, pysgod a chig
 • Bagiau creision a losin
 • Bagiau dosbarthu
 • Bagiau bwyd wedi'i rewi
 • Deunydd lapio aml-becyn
 • Bagiau siopa plastig
 • Caeadau ffilm plastig
 • Bagiau salad, pasta a reis
 • Deunydd lapio papur tŷ bach

Tesco Superstore, Ystrad Mynach

New Road, Morgannwg Ganol, CF82 7DP

 • Bwyd babanod, bwyd anifeiliaid anwes, pecynnau glanedydd a glanhau
 • Deunydd lapio bisgedi a siocled
 • Bagiau bara
 • Lapiad swigen a haenen lynu
 • Bagiau leinin grawnfwyd
 • Deunydd lapio caws, pysgod a chig
 • Bagiau creision a losin
 • Bagiau dosbarthu
 • Bagiau bwyd wedi'i rewi
 • Deunydd lapio aml-becyn
 • Bagiau siopa plastig
 • Caeadau ffilm plastig
 • Bagiau salad, pasta a reis
 • Deunydd lapio papur tŷ bach

Co-op, Bedwas

51-53 Church Street, Caerffili, CF83 8ED

 • Bwyd babanod, bwyd anifeiliaid anwes, pecynnau glanedydd a glanhau
 • Deunydd lapio bisgedi a siocled
 • Bagiau bara
 • Lapiad swigen a haenen lynu
 • Bagiau leinin grawnfwyd
 • Deunydd lapio caws, pysgod a chig
 • Bagiau creision a losin
 • Bagiau dosbarthu
 • Bagiau bwyd wedi'i rewi
 • Deunydd lapio aml-becyn
 • Bagiau siopa plastig
 • Caeadau ffilm plastig
 • Bagiau salad, pasta a reis
 • Deunydd lapio papur tŷ bach

Tesco Superstore, Caerffili

Parc Ponypandy, Morgannwg Ganol, CF83 3NL

 • Bwyd babanod, bwyd anifeiliaid anwes, pecynnau glanedydd a glanhau
 • Deunydd lapio bisgedi a siocled
 • Bagiau bara
 • Lapiad swigen a haenen lynu
 • Bagiau leinin grawnfwyd
 • Deunydd lapio caws, pysgod a chig
 • Bagiau creision a losin
 • Bagiau dosbarthu
 • Bagiau bwyd wedi'i rewi
 • Deunydd lapio aml-becyn
 • Bagiau siopa plastig
 • Caeadau ffilm plastig
 • Bagiau salad, pasta a reis
 • Deunydd lapio papur tŷ bach

Co-op, Machen - Commercial Road

70 Commercial Road, Caerffili, CF83 8PG

 • Bwyd babanod, bwyd anifeiliaid anwes, pecynnau glanedydd a glanhau
 • Deunydd lapio bisgedi a siocled
 • Bagiau bara
 • Lapiad swigen a haenen lynu
 • Bagiau leinin grawnfwyd
 • Deunydd lapio caws, pysgod a chig
 • Bagiau creision a losin
 • Bagiau dosbarthu
 • Bagiau bwyd wedi'i rewi
 • Deunydd lapio aml-becyn
 • Bagiau siopa plastig
 • Caeadau ffilm plastig
 • Bagiau salad, pasta a reis
 • Deunydd lapio papur tŷ bach

Morrisons, Caerffili

Cwrt y Castell. Cwrt y Castell, Caerffili, CF83 1NU

 • Bagiau bara
 • Bagiau siopa plastig
 • Batris

Am ragor o wybodaeth ewch i gwefan ailgylchu nawr.

Cysylltwch â ni
 • Cyfeiriad E-bost
 • Ffôn
 • Cyfeiriad