FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Helpu i roi’ch bin allan

Rydyn ni'n cynnig gwasanaeth lle rydyn ni'n casglu eich biniau o'r tu mewn i'ch eiddo

Efallai y byddwch chi’n gymwys ar gyfer help rhoi eich biniau allan os:

 • Ydych chi'n dioddef o salwch sy'n effeithio eich symudedd a / neu
 • Oes gennych chi anabledd sy'n effeithio eich symudedd
 • Does neb sy’n byw yn yr eiddo  nad ydyn nhw’n anabl.

Fel rhan o'r broses ymgeisio, efallai bydd angen i aelod o'r tîm gwastraff ymweld â'ch eiddo. Efallai y byddwn ni hefyd yn gofyn am dystiolaeth i gefnogi eich cais.

Os bydd eich cais yn cael ei gymeradwyo, byddwn ni'n casglu eich biniau o'ch eiddo ar eich casgliadau nesaf.

Gwasanaeth nôl bin o’r cartref  
 
Sylwch, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio o fewn Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome neu Safari

Talerau ac Amodau

 • Dim ond ceisiadau sy'n bodloni'r meini prawf cymhwysedd y byddwn ni'n eu prosesu. Bydd y rhai sydd ddim yn bodloni’r meini prawf yn cael eu diystyru.
 • Rhesymau efallai y caiff eich cais ei wrthod:
  • Nid yw'n bodloni'r meini prawf cymhwysedd
  • Mae gennych gefnogaeth/gofal
 • Mae wedi'i adolygu yn unol â'n polisi adolygu casgliadau â chymorth (yn flynyddol)
 • Mae'n bosibl y bydd ymweliad â'r safle yn cael ei gynnal i ddilysu'r cais
 • Efallai y bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth i gefnogi'ch cais
 • Mae'n bosibl y bydd ymweliad â'r safle yn cael ei gynnal i wirio'r cais a chynnal gwiriad ansawdd ar eich biniau ailgylchu, gwastraff bwyd a gwastraff cyffredinol.

Ar ôl cyflwyno eich cais, ni fydd modd ei newid