FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

Ffurflenni Ar-lein: Ni fydd ein ffurflenni ar-lein ar gael ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr a dydd Sul 3 Rhagfyr, wrth i ni gynnal gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Online Forms: Our online forms will be unavailable Saturday 2 December and Sunday 3 December, whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Biniau baw ci

Rydym yn darparu mwy na 400 o finiau baw ci ar draws y fwrdeistref, ac rydym yn ceisio targedu lleoliadau ag enw drwg am gŵn yn baeddu. 

Os byddwch yn nodi ardal lle nad oes bin, neu os yw’r bin wedi’i ddifrodi neu os yw’n gorlifo, rhowch wybod i ni amdano.

Rhoi gwybod i ni am broblem gyda bin sbwriel neu fin baw ci >

Sylwch, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio o fewn Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome neu Safari

Bydd y ddolen hon yn cymryd chi i Cyswllt Caerffili.  Cofrestrwch nawr neu mewngofnodwch i adrodd, ymgeisio neu i dalu am wasanaethau.  Os nad ydych am greu cyfrif, cliciwch ar ‘Parhau heb gofrestru’. Edrychwch yn eich ffolder e-bost sothach/sbam am neges actifadu cyfrif a negeseuon hysbysu oddi wrthym!

Os nad oes unrhyw finiau baw ci lle’r ydych chi’n mynd â’ch ci am dro, gwnewch yn siŵr eich bod yn codi’r baw ci a naill ai’n defnyddio bin sbwriel neu’n mynd ag ef adref gyda chi a’i daflu gyda’ch gwastraff cartref.

Os byddwch yn tystio rhywun nad ydynt yn glanhau ar ôl eu ci, rhowch wybod i ni am hyn.

Cysylltwch â ni