Mwg ac arogl o fusnesau 

Mae rhyddhau mwg tywyll neu ddu o safle masnachol, masnach a diwydiannol yn drosedd. Mae mwg o ffliwiau, cyrn neu simneiau yn cael ei reoli gan ddeddfwriaeth (yn cynnwys Deddf Aer Glân 1993 a Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990).

Mae gan safleoedd masnachol ddyletswydd hefyd i gael gwared â’u gwastraff mewn dull priodol. Os byddwch yn llosgi unrhyw fath o wastraff ar safle masnachol, masnach neu ddiwydiannol, gallech fod yn cyflawni trosedd a gallai Asiantaeth yr Amgylchedd gymryd camau yn eich erbyn.

Os ydych yn dymuno cwyno am losgi ar safle masnachol, ewch i’n gwybod i ni am niwsans iechyd y cyhoedd.