Plâu 

Gofyn am driniaeth i reoli pla

Os oes gennych broblemau gyda llygod mawr, rhowch wybod  gan ddefnyddio'r ffurflen isod.

I ofyn am ymweliad ynglŷn â chwilod duon, llygod, gwenyn, chwain neu lau gwely, Cysylltwch â ni 

Beth sy’n rhaid i mi ei dalu?

Prisiau o 1 Ebrill 2022:

  • Gwenyn meirch £36.40 a TAW fesul triniaeth (Nodwch nad ydym yn symud nythod gwag gwenyn meirch )
  • Chwain £36.40 a TAW fesul triniaeth
  • Llygod £52 a TAW fesul triniaeth
  • Llygod mawr, chwilod duon a llau gwely – am ddim ar gyfer eiddo domestig.
  • Eiddo masnachol £41.60 yr awr yn ogystal â deunyddiau

I gael manylion taliadau gwasanaethau rheoli plâu eraill cysylltwch â ni.

Os bydd angen talu am y driniaeth, bydd angen i chi dalu wrth wneud cais am yr ymweliad.

Y plâu nad ydym yn eu trin

Nid ydym yn cynnig triniaeth ar gyfer pob math o blâu, er enghraifft plâu gardd cyffredin (yn cynnwys morgrug, pryfed clustiau a phryfed lludw) a chwilod carped/ffwr. Fodd bynnag, rydym yn cynnig cyngor am ddim i’n preswylwyr ar fathau cyffredin o blâu, yn cynnwys morgrug, llygod, chwain, pryfed, chwilod a psosidiaid.